Use HIRINGBOOST discount code and save up to 60% on your postings. Happy Hiring!

Job Senior Middleware Developer en Remote

cargo-partner en Bratislava

Digital job Senior Middleware Developer at cargo-partner

Senior Middleware Developer

cargo-partner Bratislava

$55,000 - $95,000

Remote Full-time
Development 2-5 años Growth Devops Api Engineer
By Remote Ok
¡I want this Job!

49 Views

Partnership with Remote Ok

Job description

Embark on a dynamic journey as a savvy Middleware Engineer with us! Your role?


Picture this: 🔍seamlessly implementing and integrating middleware solutions across diverse systems and platforms.

Your expertise? A symphony of Enterprise Integration patterns, the finesse of Microservice Architecture, the reliability of Kafka/AMQ, the orchestration of Kubernetes, and the robustness of Spring Boot—all orchestrated for optimal solutions.


Join us, and let's script the next chapter together!

\n


Skills and background we value 🎓
  • Significant experience in middleware development: Deep knowledge in Serverless and Lambda Architecture, API Gateways, Redis, Github, Jenkins, Graylog, Ansible, etc.
  • Experience in automated deployment in complex environments, skilled in Windows Server and Linux administration.
  • Adaptable Learning: Stay updated with the latest middleware trends and tools, adapting quickly to new technologies.
  • Collaborative Mindset: Work smoothly with different teams, ensuring effective communication and alignment with project goals.
  • Customer-Focused: Deliver solutions with a customer-oriented approach, aiming for optimal results.
  • Adaptable & Flexible: Ready to handle varying tasks and responsibilities in a DevOps environment.


\n

The basic salary starts from 4.000 EUR gross/month. The final offer might go higher, depending on your professional qualification and experience.


Why cargo-partner

Career plan and professional growth opportunities? We guarantee an individual path of professional development. We give development opportunities in various IT projects.


Implementation of own initiatives? Our success is based on team spirit. This is why our colleagues accept responsibility, are always part of the solution, and act as true partners to customers and colleagues alike.


Stability of employment? Dynamic work in a stable international company with a leading position in the air and sea freight market. We focus on long-term cooperation. After the project is over, we talk, listen and provide further challenges. 


Find out more about our applications: www.spotworx.com www.carrierplatform.com


✨ Ready to embark on this journey? Hit the Apply button below.cargo-partner je popredná medzinárodná spoločnosÅ¥ poskytujúca služby v oblasti prepravy a integrovanej logistiky. Svojim zákazníkom zabezpečuje komplexné portfólio rieÅ¡ení pre leteckú, námornú, cestnú prepravu a skladovanie. S centrálou v Rakúsku a viac ako 4.000 zamestnancami vo viac ako 40 krajinách sveta ponúka pútavý kariérny Å¡tart pre talentovaných ľudí bez skúseností, ako aj hodnotnú príležitosÅ¥ pre odborníkov z oblasti logistiky a obchodu. Na Slovensku pôsobí od roku 1993 a jej pobočky nájdete v Bratislave, Dunajskej Strede, Žiline a v KoÅ¡iciach.

 

Veríme v nadväzovanie dlhodobých vzťahov a investovanie do neustáleho rozvoja našich zamestnancov. Či už sa chcete ponoriť priamo do vôd oddelenia prepravy a predaja, zapojiť sa do našich tímov v oblasti práva, financií alebo účtovníctva alebo ukázať svoj talent v oblasti ľudských zdrojov či špičkových IT riešení - radi by sme vás spoznali.


Pošlite nám Vašu žiadosť ešte dnes! Zaberie to iba chvíľku.

V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím kontaktujte na: sk.jobs@cargo-partner.com.


Profil spoločnosti si môžete pozrieť na https://www.cargo-partner.com/company/profile/.

Všetky informácie ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov nájdete na https://www.cargo-partner.com/fileadmin/public/Legal_Downloads/Privacy-policy-for-applications.pdfPlease mention the word **BRIGHTEST** and tag RMjYwNDplZDQwOjEwMDA6MTcxMTo3YzM1OmViZmY6ZmVmNTo0OTE5 when applying to show you read the job post completely (#RMjYwNDplZDQwOjEwMDA6MTcxMTo3YzM1OmViZmY6ZmVmNTo0OTE5). This is a beta feature to avoid spam applicants. Companies can search these words to find applicants that read this and see they're human.
¡This Job is mine!

49 Views

Partnership with Remote Ok

Share Job:

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.